Home, preambule Stanovy SCOV Činnost SCOV Kontakty na členy SCOV Kontakty na představitele SCOV


Spolek certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů, které se na území České republiky zabývají certifikací výrobků. Členem SCOV mohou být i certifikační orgány jiných států, pokud splňují kriteria pro členství stanovené pro COV z ČR.

Cílem SCOV je pomoc při odstraňování technických překážek obchodu s vyspělými státy, zejména Evropské unie a zeměmi Evropského volného obchodu, urychlené aplikaci harmonizovaných norem EU v oblasti certifikace výrobků, prosazování zájmů COV u orgánů ČIA, státní správy a v hospodářské sféře ČR.


© 2003 IKATES, s.r.o.